Styrelsen 2017

 

Ordförande:              Hans Bokvist   hans@bokvist.com

Marknadskommittén: Lasse Andersson

Damkommittén:        Harriet Bergström

Ungdomskommittén: Claes-Göran Alm

Medlemskommittén:  Barbro Stålberg-Noreson

Tävlingskommittén:   Teddy Carlsson

Bankommittén:          Oskar Parnéus

Fastighet/Ekonomi:    Kaj Madsen