Välkommen till medlemskommittén:

Vi arbetar med att skapa trivsel och gemenskap så att du ska trivas som medlem i vår golfklubb. Det gör vi genom att ordna diverse aktiviteter som du kan delta i när du inte spelar golf.

      

 

 

 

Vi som ingår i medlemskommittén 2017

 Barbro Stålberg- Noreson  Ordförande  tel: 076- 295 79 75  barbro.noreson@hotmail.com

Kommitténs uppgift är att:

Ewa Lund

 

Ewa Lund

 

Harriet Bergström 

 

Harriet Bergström

Elisabeth Madsen

 

Elisabeth Madsen

 

Kenneth Lund

 

Kenneth Lund

 

 

 

 

 

Katrin Skepplund

 

Katrin Skepplund

 

 

 Anders Bergström

 

 

  • Ordna diverse trivselskapande aktiviteter för klubbens medlemmar
  • Samordnar klubbaktiviteter med restaurangen och ibland villaägarföreningen
  • Arrangera informationsträffar för nya medlemmar
  • Ansvara för klubbens städdagar
  • Ansvara för att klubblokalerna sköts och hålls i gott skick
  • Ansvara för fadderverksamheten