Medlemmar i Damkommittén 2019

Ordförande: Harriet Bergström 070-633 83 92, harriet.bergstrom07@gmail.com

Kicki Roos 070-370 77 76

Marianne Södergren 073-663 96 76

Christina Roos 073-434 43 60

Catarina Rönnbäck 070-631 49 03

Susanna Pohl 072-515 31 13

Åsa Segerlind 070-767 59 25

Sara Wägnert-Sjökvist 070-513 02 07, Ansvarig för Mixed serien

Merja Niemelä 070- 333 12 50, Ansvarig för Sörmlandsserien Damer (adjungerad i damkommittén)