Välkommen till medlemskommittén:

Vi arbetar med att skapa trivsel och gemenskap så att du ska trivas som medlem i vår golfklubb. Det gör vi genom att ordna diverse aktiviteter som du kan delta i när du inte spelar golf.

    

Vi som ingår i medlemskommittén 2018

Åsa Lundberg Ordförande  tel: 070-572 75 85  bullfrun@gmail.com

 

Ewa Lund

 

Ewa Lund

 

Harriet Bergström 

 

Harriet Bergström

Elisabeth Madsen

 

Elisabeth Madsen

 

Kenneth Lund

 

Kenneth Lund

 

 

 

 

 

Katrin Skepplund

 

Katrin Skepplund

 

 

 Anders Bergström

 

 

     Kommitténs uppgift är att:

  • Ordna diverse trivselskapande aktiviteter för klubbens medlemmar

  • Samordnar klubbaktiviteter med restaurangen och ibland villaägarföreningen

  • Arrangera informationsträffar för nya medlemmar

  • Ansvara för klubbens städdagar

  • Ansvara för att klubblokalerna sköts och hålls i gott skick

  • Ansvara för fadderverksamheten