Välkommen till medlemskommittén:

Vi arbetar med att skapa trivsel och gemenskap så att du ska trivas som medlem i vår golfklubb. Det gör vi genom att ordna diverse aktiviteter som du kan delta i när du inte spelar golf.

    

Vi som ingår i medlemskommittén 2020

Åsa Lundberg Ordförande  tel: 070-572 75 85  bullfrun@gmail.com

 

     Kommitténs uppgift är att:

  • Ordna diverse trivselskapande aktiviteter för klubbens medlemmar

  • Samordnar klubbaktiviteter med restaurangen och ibland villaägarföreningen

  • Arrangera informationsträffar för nya medlemmar

  • Ansvara för klubbens städdagar

  • Ansvara för att klubblokalerna sköts och hålls i gott skick

  • Ansvara för fadderverksamheten