Slopekalkylator

Slope är ett system inom golf för att visa en banas svårighetsgrad. Slopesystemet har delvis ersatt golfens gamla handicapsystem i syfte att göra alla banor relativt lika i svårighetsgrad för golfspelare. 

 

Se hur många slag du erhåller i förhållande till banans par genom att fylla i ditt handicap nedan.