TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER 2022

Anmälan till tävling skall ske senast kl 18.00 onsdag innan helgtävling.

Anmälan skall ske via terminalen i receptionen eller på www.golf.se


Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändring av programmet samt att begränsa antalet deltagande i tävling. Urvalsprincip är anmälnings-ordning om inget annat sägs. Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

 

Startlista anslås i klubbhus samt på Golf.se senast kl. 12.00 torsdag före helg. Starttider erhålls också i klubbhus samt på Golf.se
 

Starttider är normalt 08.00 - 11.00. Startmellanrum är normalt 9 minuter vilket maximerar antal startande i singel till 60.    
 

Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen.
 

OBS! Spelare som anmält sig till tävling och där anmälan ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och arrangören äger rätt att fakturera tävlingsavgiften. Spelare som uteblir från start kommer ej att kunna beredas plats till nästkommande tävlingstillfällen.
Anmälningsavgift skall dock erläggas till fullo.
 

Prisutdelning; pristagare skall vara närvarande för att hämta sitt pris själv eller via ombud, – annars går priset till nästföljande pristagare. Spelare som använder ombud skall meddela namnet till tävlingskommittén innan prisutdelning förrättas.
 

”Idrott och droger hör inte ihop”
Därför får en spelare inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av substanser under spel på en golfbana. Spelare som ertappas för detta brott diskvalificeras i pågående tävling samt anmäls till respektive hemmaklubb.
 

Startförbud vid tävlingar är normalt 1 timme före första start. 
 

Husdjur skall ej medfölja under tävling.
 
Golfbil: Klubbens styrelse kan, med läkarintyg eller intyg från hemmaklubben som grund, ge spelaren tillstånd att använda golfbil eller motsvarande. Tillstånd skall presenteras för tävlingsledningen.
 

ANMÄLNINGSAVGIFTER

 

Singel = 150:-   Par = 300:-   Juniorer = 75:-

Om inget annat anges gäller 200:- i greenfee för gästspelare.

 

TÄVLINGSGRUPPER

A = +8 – 16,3 B= 16,4 – 36, herrar kvinnor A=+8 - 17,6, B=17,8 - 36,0

Om inget annat angetts i tävlingsbestämmelserna spelar herrar hcp -36 från gul tee. 36+ se resp. tävlingsbestämmelser.

TL äger rätt att ändra klassindelningen för tävling.

 

TÄVLINGSREGLER

Svenska Golfförbundets generella tävlingsregler angående Långsamt spel, För sen ankomst, Caddieförbud, Persontransporthjälpmedel samt Mobiltelefon/Personsökare (se nedan) gäller enligt skrivningen i Spel och Tävlingshandbok giltiga från 2019.

 

Mobiltelefon/Personsökare

Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare eller dyl.) som kan avge ljud bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande
Kontakt med tävlingsledningen. Vid t ex ospelbar bana på grund av regn, behov av domare m.m.
Avsåndsmätare. Enligt gällande regler från SGF.

Utöver dessa regler gäller följande lokala tävlingsregler:

 

Paus efter 9 spelande hål
Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar efter spel av 9 hål under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, d v s startintervallet till framförvarande boll.

Bakomvarande boll skall, om spelarna  i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, erbjudas att ”gå igenom”.

Anmärkning: Denna bestämmelse gäller även under sällskapsspel

 

Övning. Övning på övningsområdet/ranchen anses utgöra ett brott mot regel 7-1 (gäller ej puttinggreen)
 

Särspelshål. När en match (matchspel) som slutar lika måste avgöras skall detta ske genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1. Särspel i slagspel skall avgöras växelvis på hål 18 och hål 1 med början på hål 18.
 

Mälarbadens Golfklubb 

Damgolfen 2022

Vi spelar tisdagsgolf som vanligt!

Anmälan på golf.se

Välkomna!

 

Ansvarig Åsa Segerlind asa.segerlind@fiksgroup.se 070-767 59 25

 

 

 Följ oss gärna på mälarbadensgk damer på facebook!

Herrgolfen 2022

Ärade herrgolfmedlemmar!

Nu är golfsäsongen i antågande och vi kanske kan sluta smygträna.

Vi har tänkt att vi ska starta med en uppvärmningsrunda på Strand Golf lördag 23/4. Samling på klubben 07.15. Buss avgår 07.30.

Herrgolfkommittén har ordnat så bussresan är gratis och under färden bjuds det på macka med tillhörande dryck. Vi spelar 18 hål och därefter äter vi gemensam lunch. Greenfee och lunch betalar var och en för sig själv. I anslutning till lunchen kommer vi informera om årets herrgolf dagar och lite nytänk. Efter lunchen går bussen tillbaka till Mälarbaden.

Anmälan är bindande och måste vara hos tillhanda senast 8/4. 

Mejla till: reception@malarbadensgk.se 


Hälsningar Bullen, Magnus, Morgan och Thomas.


Veterangolfen 2022

AKTUELLT

Veterangolfen 2022

Veteraner är alla medlemmar, av båda könen, som fyller 60 år eller mer 2022. Vi spelar både måndagar och torsdagar med första start kl. 09:30. 

Vid hemmamatch i H60 eller H70 är första start kl. 08:45

 

Förslag till ändringar inför 2022:

·       Anmälan dagen innan ca 18:00

·       Samling kl. 9:00 och Spelstart kl. 9:30 tills vidare

·       Slagspel (max slag=hålets hcp+5) för båda klasserna

·       Utflykt till en gång/mån enl. lista (Strömsholm, Strand, Fullerö...)

·       Startavg. 40 kr -förslag: swisha/bet. 200 kr för 5 rundor varje gång 

·       9 alt. 18 hål? – t.v. som i fjol (vid utflykt föranmäles 9 eller 18 hål)

Välkomna att spela med under sommaren!

 

Aktuellt - idag Annandag Påsk

PS

Vi hade tänkt öppna säsongen på sommargreener med första rundan torsdagen den 21 april men vad vi förstår är det något tidigt pga. den senaste kylan med snöskurar före Påsk. 

 

Vi stryker därför de planerade rundorna den 21 och 25 april och inbjuder i stället de som önskar spela till Sundbyvik som öppnat sina sommargreener till Påsken.

 

Vi spelar alltså den 21 & 25 april kl. 09:30 på Sundbyvik utan GIT-reg. och startavgift som träningsrundor inför årets Veteranstart så snart våra greener öppnas.

DS


Välkomna!


Kontaktpersoner:       

Benny Flodin, bennyflodin@telia.com 070-656 54 54
Hans-Åke Prenker, prenker@telia.com 070-418 26 18

Veteranerna 2022