Påminnelse om att det är absolut förbjudet att beträda banan vid frost!!
Datum: 2020-11-18 11:16