Personal

Marknad:

Peter Welin 070-603 38 18, p.velin@telia.com

Thomas Forslöf 072-373 66 51, thomas@maklareforslof.se 


Tävling:

Vakant


Bana:Damer:

Åsa Segerlind 070-767 59 25, asa.segerlind@fiksgroup.se 


Herrar:

 


Juniorer:

Anders Juhlin (Pro) 070-984 56 90, info@andersjuhlingolf.com

 

PERSONAL:

Banchef: Vakant
Oskar Parneús 073-996 37 64

Reception Nina Lindström 072-553 37 37

Tomt utrymme

Stadgar

Tomt utrymme