Personal

Klubbchef:

Tomas Öström 070-5430140. tomas.ostrom@telia.com


Marknad:

Magnus Flink 070-4216757, mflink71@gmail.com


Tävling:

Åsa Segerlind 070-767 59 25, asa.segerlind@fiksgroup.se 


Medlem:

Barbro Stålberg 076--295 79 75, barbro.noreson@hotmail.com


Bana:

Peter Welin 070-603 38 18, p.velin@telia.com


Damer:

Åsa Segerlind 070-767 59 25, asa.segerlind@fiksgroup.se 


Herrar:

Thomas Forslöf 072-373 66 51, thomas@maklareforslof.se


Juniorer:

Anders Juhlin (Pro) 070-984 56 90, info@andersjuhlingolf.com

 

PERSONAL:

Banchef: Vakant
Oskar Parneús 073-996 37 64

Reception Nina Lindström 072-553 37 37

Tomt utrymme

Stadgar

Tomt utrymme