Mälarbadens GKs historia

Historik

Våren 1989 presenterade några golfentusiaster planerna på en golfbana i Mälarbaden, en gammal badort med en villastad uppbyggd på en halvö i Mälaren.


Eftersom arealen var i minsta laget besämde man sig för att anlägga en teknikkrävande bana med mycket vatten och trånga passager. Efter en idé från Dallas bestämdes att förse varje green med två flaggor med olika svårighetsgrad för inspelet. Det blev Sveriges första bana med det upplägget. För att ytterligare skapa en bana med 18-hålskaraktär byggdes 2001 dubbla tees på varje hål.


Byggnationen började våren 1990 och hösten 1991 kunde man provspela. Banan invigdes officiellt i augusti 1993. Ett enkelt klubbhus bestående av några byggbaracker hade uppförts. En brand ödelade dessa hösten 1995 och det nya klubbhuset, som köptes billigt från Västmanlands Läns Landsting, uppfördes året därpå. Huset på ca 450 m2 rymmer kansli, restaurang, klubbrum samt omklädningsrum för damer och herrar.


2001 uppfördes en båtbrygga ca 50 meter från klubbhuset. Många kommer via Mälaren till båtbryggan som rymmer ett 20-tal båtar.


Restaurangen är inte bara en golfrestaurang, utan även en kvarterskrog och en samlingpunkt för de omkringboende.


Klubbens verksamhet finansieras av medlemsavgifter från idag ca 500 medlemmar samt ett stort antal sponsorer.