TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER 2024

Anmälan till tävling skall ske senast kl 18.00 onsdag innan helgtävling.

Anmälan skall ske via terminalen i receptionen eller på www.golf.se


Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändring av programmet samt att begränsa antalet deltagande i tävling. Urvalsprincip är anmälnings-ordning om inget annat sägs. Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

 

Startlista anslås i klubbhus samt på Golf.se senast kl. 12.00 torsdag före helg. Starttider erhålls också i klubbhus samt på Golf.se
 

Starttider är normalt 08.00 - 11.00. Startmellanrum är normalt 9 minuter vilket maximerar antal startande i singel till 60.    
 

Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen.
 

OBS! Spelare som anmält sig till tävling och där anmälan ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och arrangören äger rätt att fakturera tävlingsavgiften. Spelare som uteblir från start kommer ej att kunna beredas plats till nästkommande tävlingstillfällen.
Anmälningsavgift skall dock erläggas till fullo.
 

Prisutdelning; pristagare skall vara närvarande för att hämta sitt pris själv eller via ombud, – annars går priset till nästföljande pristagare. Spelare som använder ombud skall meddela namnet till tävlingskommittén innan prisutdelning förrättas.
 

”Idrott och droger hör inte ihop”
Därför får en spelare inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av substanser under spel på en golfbana. Spelare som ertappas för detta brott diskvalificeras i pågående tävling samt anmäls till respektive hemmaklubb.
 

Startförbud vid tävlingar är normalt 1 timme före första start. 
 

Husdjur skall ej medfölja under tävling.
 
Golfbil: Klubbens styrelse kan, med läkarintyg eller intyg från hemmaklubben som grund, ge spelaren tillstånd att använda golfbil eller motsvarande. Tillstånd skall presenteras för tävlingsledningen.
 

ANMÄLNINGSAVGIFTER

 

Singel = 150:-   Par = 300:-   Juniorer = 75:-

Om inget annat anges gäller 200:- i greenfee för gästspelare.

 

TÄVLINGSGRUPPER

A = +8 – 16,3 B= 16,4 – 36, herrar kvinnor A=+8 - 17,6, B=17,8 - 36,0

Om inget annat angetts i tävlingsbestämmelserna spelar herrar hcp -36 från gul tee. 36+ se resp. tävlingsbestämmelser.

TL äger rätt att ändra klassindelningen för tävling.

 

TÄVLINGSREGLER

Svenska Golfförbundets generella tävlingsregler angående Långsamt spel, För sen ankomst, Caddieförbud, Persontransporthjälpmedel samt Mobiltelefon/Personsökare (se nedan) gäller enligt skrivningen i Spel och Tävlingshandbok giltiga från 2019.

 

Mobiltelefon/Personsökare

Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare eller dyl.) som kan avge ljud bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande
Kontakt med tävlingsledningen. Vid t ex ospelbar bana på grund av regn, behov av domare m.m.
Avsåndsmätare. Enligt gällande regler från SGF.

Utöver dessa regler gäller följande lokala tävlingsregler:

 

Paus efter 9 spelande hål
Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar efter spel av 9 hål under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, d v s startintervallet till framförvarande boll.

Bakomvarande boll skall, om spelarna  i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, erbjudas att ”gå igenom”.

Anmärkning: Denna bestämmelse gäller även under sällskapsspel

 

Övning. Övning på övningsområdet/ranchen anses utgöra ett brott mot regel 7-1 (gäller ej puttinggreen)
 

Särspelshål. När en match (matchspel) som slutar lika måste avgöras skall detta ske genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1. Särspel i slagspel skall avgöras växelvis på hål 18 och hål 1 med början på hål 18.
 

Mälarbadens Golfklubb 

Veterangolfen 2024

AKTUELLT


Veterangolfen 2024 (justerad version)

Veteraner är alla medlemmar, av båda könen, som fyller 60 år eller mer under 2024

Och vi kommer att erbjuda spel 2 eller 3 ggr/vecka enl. prel. förslag nedan

 

1.    Vi spelar 9 hål (1-9) måndagar med första start kl. 09:30. 

 

2.    Vi spelar 9 hål (10-18) fredagar med första start kl. 09:30. 

För att stödja klubbens egen restaurang hoppas vi att de som kan samlas till en gemensam lunch efter tävlingen ca kl. 12 för prisutdelning och lunch.

 

3.    Betr. onsdagarnas herrgolf blev beslutat att vi gärna får delta som tidigare år för de som önskar spela 3 ggr/vecka, dock inte med särskild veterantävling dvs. vi registrerar som vanligt 2 tävlingar per vecka

 

4.        

Övriga regler inför 2024:

·         Anmälan dagen innan senast 18:00

·         Samling kl. 9:00 och Spelstart kl. 9:30 tills vidare

·         Slagspel (max slag=hålets hcp+5) för båda klasserna

·         Utflykt till annan bana en gång/mån enl. lista (Strömsholm, Strand, Fullerö, ...)

·         Startavgift 30 kr/runda betalas samlat inför finaldagen på hösten eller vid delbetalning swisha/betala* helst 300 kr/10 rundor till 070-656 54 54

·         9 eller 18 hål vid våra utflykter? – t.v. som i fjol (9 eller 18 hål föranmäles)

 

Årets första inplanerade tävling i GIT är måndagen den 29 april om vädret tillåter. ”Tävlingen” tas som träningsrunda utan avgift och registrering i årets veterangolf.

 

Välkomna att spela med under hela sommaren!

 

 

Kontaktpersoner:       

Benny Flodin, bennyflodin@telia.com 070-656 54 54
Hans-Åke Prenker, prenker@telia.com 070-418 26 18

 

*/OBS:

Vi undviker kontanter vid betalning av startavgifterna och hoppas alla kan swisha 

 

Veteranavslutningen 2022

Veteranerna 2022